Obecné informace    

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro internetový obchod www.photoprestige.cz

Provozovatelem www.photoprestige.cz je:
Prestige Photo s.r.o.
Blattného 2342/15
158 00 Praha 5
IČO 27163105
DIČ CZ27163105

Prodávající: provozovatel i-obchodu www.photoprestige.cz , tel. 251 625 274
Kupující: zákazník i-obchodu www.photoprestige.cz.

 1. Kupní smlouva.
  1. Odesláním objednávky s použitím kódu a hesla, uvedeného na objednávkové kartě a jejím potvrzením prodávajícím je uzavřena kupní smlouva mezi oběma stranami.
  2. Podmínkou odeslání platné objednávky je zaškrtnutí políčka se souhlasem s Obchodními podmínkami.
  3. Do okamžiku úhrady je kupujícím objednané zboží nebo služby ve vlastnictví prodávajícího.
 1. Dodávací podmínky
  1. Místem dodání zboží se rozumí adresa, kupujícím uvedená na objednávce. Tato adresa nemusí být nutně bydlištěm kupujícího.
  2. Pokud kupující zvolí v objednávce osobní odběr, je místem dodání prodejna firmy Prestige Photo s.r.o., Blattného 2342/15, 158 00 Praha 5, (viz mapka na internetových stránkách firmy).
  3. O potvrzení přijetí objednávky prodávajícím je kupující informován e-mailem, který obsahuje rekapitulaci objednávky.
  4. O expedici zakázky popř. její připravenosti k osobnímu odběru je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.
  5. Dodací lhůty se pohybují v rozmezí 24 až 72 hodin.
 1. Úhrada dopravy:
Osobní odběr ZDARMA
PPL – dobírkou vč. balného (všední dny mezi 8 – 18 hod.) 105,- Kč
Česká pošta – dobírkou vč. poštovného a balného 130,- Kč
 1. Odstoupení od Kupní smlouvy - reklamace
  1. Dle Občanského zákoníku (zákon č.40/1964 § 53), byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace tzv. na dálku (např. internet), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. 
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník v uvedené lhůtě vrátit prodávajícímu předmětné zboží buď osobně na adresu prodejny firmy (viz bod. 2.2. Obchodních podmínek) nebo jiným způsobem tak, aby bylo firmě Prestige Photo s.r.o. doručeno nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy (viz bod 4.1. Obchodních podmínek).
  3. Zboží musí být vráceno prodávajícímu v neporušeném stavu, bez známek opotřebení.
  4. Za vracené zboží bude částka zaplacená kupujícím zpětně uhrazena formou peněžní poukázky, s výjimkou poštovného a manipulačního poplatku. Částka bude odeslána nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží.
 1. Ochrana osobních dat.
  1. Osobními daty, použitými v internetovém obchodě www.photoprestige.cz je jméno, poštovní a e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího. S těmito daty kupujícího je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., § 5 - § 26, Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.
  2. Pokud ztrátu objednávkové karty kupující nahlásí prodávajícímu, tento se zavazuje, že zablokuje do 24 hodin od nahlášení ztráty možnost jejího zneužití. Nahlášení ztráty lze oznámit na tel číslo 603 896 557 nebo e-mailovou adresu sekretariat@prestigephoto.cz.
 1. Závěrečná ustanovení.
  1. Tyto Obchodní podmínky platí od 1.1.2010
  2. Prodávající může měnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.